ลิงสโนว์ไวท์ที่เกิดมาไม่มีนิ้วโป้ง ได้รับการต้อนรับให้เป็นลูกคนแรกของสวนสัตว์ปี 2017

ลิงสโนว์ไวท์ที่เกิดมาไม่มีนิ้วโป้ง ได้รับการต้อนรับให้เป็นลูกคนแรกของสวนสัตว์ปี 2017

“การเข้าถึง ACT และ SAT เปิดทางสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนโรงเรียนของรัฐโอคลาโฮมาทุกคน ซึ่งหลายคนอาจไม่คิดว่าวิทยาลัยจะเป็นไปได้” Hofmeister กล่าว “ด้วยการทำให้เส้นทางจาก K-12 ไปสู่วิทยาลัยหรือ CareerTech ง่ายขึ้น เราสามารถช่วยให้แน่ใจว่าชาวโอคลาโฮมานจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเรา”

Hofmeister กล่าวว่าโปรแกรมการประเมินมี

เป้าหมายเดียวกันกับ Launch Oklahoma ความคิดริเริ่มของรัฐบาล Mary Fallin ในการเพิ่มจำนวน Oklahomans ด้วยระดับหลังมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองจาก 40% เป็น 70% ภายในปี 2025การเข้าร่วมโปรแกรมเป็นทางเลือกในฤดูใบไม้ผลินี้ คณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐโอคลา

โฮมาได้แนะนำว่าการสอบระดับวิทยาลัย

และความพร้อมด้านอาชีพเป็นข้อกำหนดสำหรับการทดสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เริ่มต้นในปีการศึกษา 2017-2018เพิ่มเติม :  Teen สร้างแอพ ‘Sit With Us’ สำหรับเด็กนักเรียนที่ถูกรังแก

การทดสอบ ACT และ SAT ที่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติและผู้ว่าการรัฐ แทนที่การสอบ end-of-instruction (EOI) ที่ถูกยกเลิกไปเมื่อ

ปีที่แล้วในกฎหมายที่ลงนามโดย Gov. Fallin

โปรแกรม ACT/SAT นั้นฟรีสำหรับโรงเรียนและนักเรียน และได้รับทุนผ่านดอลลาร์ที่จัดสรรไว้แล้วสำหรับการประเมินผ่าน OSDE ซึ่งประมาณการว่าจะประหยัดเงินได้ 2.4 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยการจัดการ ACT หรือ SAT แทน EOIOSDE กำลังออกแบบสำรวจไปยังเขตต่างๆ ที่พวกเขาอาจเลือกการทดสอบที่จะเปิดให้นักเรียนของตนใช้ได้ในฤดูใบไม้ผลินี้

คนขับรถบัสโรงเรียนช่วยชีวิตเด็ก 20 คนจากยานพาหนะเพลิง

“การเสนอทางเลือกของ ACT หรือ SAT ให้เขตต่างๆ ช่วยให้ชุมชนของเราสามารถควบคุมได้มากขึ้น” Hofmeister กล่าว “เขตต่างๆ มักจะทราบความต้องการส่วนบุคคลของนักเรียนมากกว่า และเครื่องมือใดที่จะให้บริการนักเรียนได้ดีที่สุด

ตามธรรมเนียมแล้ว นักเรียนของโอคลาโฮมาเลือก

ที่จะใช้ ACT เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าเรียนของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายของโอคลาโฮมาในปี 2559 ที่เข้าร่วม ACT คือ 32,854 หรือ 82% จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายของโอคลาโฮมาในปี 2559 ที่สอบ SAT คือ 1,503 หรือน้อยกว่า 4%

Credit : สล็อต